Meetbaar maken van duurzame impact

Meetbaar maken van duurzame impact

Duurzaamheid verandert: van losse initiatieven naar totaaloplossing en van informeren naar rapporteren. Babs Mammen van Smart WorkPlace partner SUB – Sustainable Boost legt het belang en het meetbaar maken uit.

Waarom van belang?

De overheid heeft eind 2019 besloten het goede voorbeeld te geven met verduurzamen en dit te verankeren in haar beleid. Met ruim 73 miljard euro aan jaarlijkse inkoopuitgaven heeft de Nederlandse overheid (ministeries, provincies en gemeenten) een krachtig instrument om met haar inkoop en bedrijfsvoering Nederland te verduurzamen. Voor het bedrijfsleven, onderwijs en zorg een extra stimulans om dit ook te doen.

Als organisaties vertellen over hun bijdrage aan duurzaamheid is dit meestal vanuit losse initiatieven. Om een versnelling te maken is het noodzakelijk om vanuit een brede integrale ambitie met duurzaamheid aan de slag te gaan. De Sustainable Development Goals (SDG’s) ook wel ‘Global Goals’ of werelddoelen genoemd, moeten ervoor zorgen dat onze wereld een betere plek wordt om op te leven. Voor iedereen! De bedoeling is dat al die doelen in 2030 wereldwijd gerealiseerd zijn.

De SDG’s zijn 17 doelen voor duurzaamheid, armoede, onderwijs en klimaatcrisis, die in 2015 zijn opgesteld door de Verenigde Naties.

Voor het behalen van deze doelen is de inzet van organisaties groot belang. Dit betekent concreet dat organisaties de SDG’s moeten integreren in hun strategie én in hun bedrijfsvoering en dat zij daarover moeten gaan rapporteren.

Sommige organisaties zijn bekend met de SDG’s maar ervaren problemen om bij te dragen:

  • Het doorvertalen van deze doelen naar hun strategie is moeilijk.
  • Het daadwerkelijk concretiseren van de bijdrage aan het oplossen van wereldproblemen blijkt een grote uitdaging te zijn.
  • Organisaties die wel met SDG’s bezig zijn speelt dit nagenoeg geen rol in hun beleid en de implementatie hiervan. De extra benodigde stappen worden niet genomen.

Niet gek dat de SDG’s nog onvoldoende leiden tot andere keuzes binnen organisaties. Toch is het van groot belang dat zij een voorbeeldrol vervult en organisatiebreed bijdraagt aan SDG’s en duurzaamheid.

Hoe kun je dit meetbaar maken?

Het SUB-Dashboard (online-tool) maakt met concrete doelen SDG-impact zichtbaar. De kracht ligt in het maken van de vertaalslag van jouw duurzaamheidsambities naar meetbare brede doelen (KPI’s) en deze te koppelen aan SDG-indicatoren. Aan de hand van twee (digitale) sessies stellen we samen het dashboard samen. Je ambitie reikt mogelijk tot 2030, maar concrete doelen maak je voor een periode van maximaal drie tot vier jaar. Het dashboard maakt het mogelijk om periodiek te communiceren over de voortgang van duurzaamheidsprestaties en SDG-impact. Dit zorgt voor focus binnen je organisatie en maakt het accountable naar interne en externe stakeholders.

Laat zien wat je doet en wat de impact is en geef hiervoor bewijzen

Het communiceren over je bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen is een kans om als organisatie je imago en merk te versterken. Je geloofwaardigheid wordt bepaald door je transparantie. Het online SUB- Dashboard kan met een export gebruikt worden voor interne en externe communicatie uitingen.

Het verzilveren van je duurzaamheidsambities en -prestatie levert het volgende op:

  • Real-time online-tool.
  • Keuzevelden met concrete doelen (KPI’s) gekoppeld aan de 17 SDG’s en aan duurzaamheidsthema’s.
  • De mogelijkheid om zelf KPI’s in te voeren.
  • Geeft met concrete doelen inzicht in de voortgang van duurzaamheidsmaatregelen.
  • Instrument voor interne- en externe communicatie uitingen.
  • Maakt organisaties accountable en toekomstbestendig.

Kortom, een totaaloplossing waarmee organisaties de SDG’s kunnen inbedden in hun strategie én hun bedrijfsvoering en dit zelfstandig kunnen doorontwikkelen.

De brochure is hier te downloaden.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven