Sweco nieuwe partner Smart WorkPlace

Sweco nieuwe partner Smart WorkPlace

Het sociaal aantrekkelijk houden van de werkplek is een voorname uitdaging bij de vernieuwing van de kantoormarkt. Dat stelt Kitty Sluisman van Sweco, de nieuwe partner van Smart WorkPlace.

Welke kansen/ontwikkelingen ziet Sweco voor de werkomgeving van de toekomst? 

"Als grootste architecten- en adviesbureau van Europa werk ik in een huis vol kennis. Kennis op heel veel werkgebieden is binnen handbereik, zo ook als het over vastgoed en werkomgevingen gaat. Daarover kan ik fijn sparren met de collega’s van Sweco Vastgoedmanagement. Hoe zien wij die toekomstige werkomgeving bij Sweco?

Bij kantoren zien we een versnelling van bewustwording als het gaat om de werkplekinvulling en mobiliteit. Veel van ons werk, wat we normaliter op kantoor deden, kan ook heel goed vanuit huis hebben we de afgelopen periode ervaren. Daarnaast hebben we ook ondervonden hoe belangrijk het is om te ontmoeten en in verbinding te zijn met collega’s en klanten. Voor nu en als we weer geleidelijk meer naar kantoor mogen zal er, vanwege de afstandsmaatregel, nog een periode onevenredig veel ruimte nodig zijn om de medewerkers een werkplek te bieden. De ontwikkeling van het efficiënter en effectiever gebruik maken van de werkplek zal naar verwachting pas ruim na de coronacrisis echt effect krijgen, maar zal daarna in rap tempo versnellen.

De kantoorgebruiker maakt eigenlijk dezelfde ontwikkeling door bij een kantoor als de consument bij het winkelen en vraagt zichzelf af; waarvoor ga ik nog naar buiten en wat kan ik prima vanuit huis regelen? De meeste kantoorgebruikers kunnen waarschijnlijk prima uit de voeten met een hybride kantoor- en thuiswerkplek gebruik van bijvoorbeeld twee dagen thuis en drie dagen op kantoor.

Voor de kantoren van de toekomst staat veilig en aantrekkelijk ontmoeten centraal. Het kantoor als ontmoetingsplek vraagt om een andere verhouding in vergader-, werk- en ontmoetingsruimten. Ook verwachten we dat een deel van het ontmoeten dichter bij huis gezocht gaat worden in plaats van op kantoor. Het alleen en geconcentreerd werken kan prima thuis. Dit zorgt ook gelijk voor een oplossing van het concentratieprobleem dat veel kantoorgebruikers ervaren in een hedendaagse kantoortuin. Toch verwacht Sweco niet dat de ruimte die ontstaat door deze ontwikkelingen direct zorgt voor een evenredige leegstandontwikkeling in de kantorenmarkt. De vernieuwing van de kantoormarkt gaat voor alle gebruikers gelden en voor een ieder zal de nieuwe balans anders zijn.

De uitdaging zit ‘m in het sociaal aantrekkelijk houden van de werkplek. Als er een onverwachte functie aan een plek toegevoegd wordt, trekt dit mensen. Neem als voorbeeld de lokale boekenwinkel bij je om de hoek waar je onder het genot van een kop koffie je kantoorwerk kunt doen. Het verbindt je met de wijk en maakt het leuk om hier met andere mensen af te spreken. Creatie van een thuisgevoel-beleving buitenshuis staat hierbij centraal.

Een bijkomend voordeel van de ontwikkeling van het meer lokaal recreëren, winkelen en werken is de reductie van onze reistijd en de files.De ontwikkeling van e-commerce zorgt echter juist voor een toename van mobiliteit in het stedelijk gebied, letterlijk tot aan de voordeur. Thuisbezorgen lijkt de toekomst, maar we ondervinden nu al veel nadelen. We zien de busjes in de woonwijken voorbijschieten en maken ons zorgen over de toename vanwege de veiligheid. Het versimpelen van de logistiek en het gegarandeerd afleveren is een service die perfect gefaciliteerd kan worden op zogenaamde ‘Social Hubs’. Eigenzinnige aantrekkelijke plekken met een intieme sfeer waar je kan werken, ontmoeten, vergaderen én waar je tevens je bestellingen van het online winkelen direct kan meenemen. Op niet te grote afstand van je huis waardoor je niet volledig op kantoor of alleen thuis hoeft te werken. Een dergelijke plek kan ook prima fysieke winkels herbergen. Op deze wijze gaat het hybride werken en het (digitaal) winkelen perfect samen."

Welke rol kan Sweco daarbij spelen? 

"Sweco ontwerpt en ontwikkelt de duurzame samenlevingen en steden van de toekomst. Samen met klanten en de kennis van 17.500 architecten in Europa, ingenieurs en adviseurs, stuk voor stuk vakidioten, creëren we slimme oplossingen voor het stedelijk gebied. Met oog voor de versnellende kracht van digitalisering en het perspectief van een groene en duurzamere samenleving. Schouder aan schouder.

In de lijn van de vragen in dit interview is Sweco Vastgoedmanagement de juiste partner voor onze klanten. De vastgoedportefeuille van Sweco Vastgoedmanagement omvat woningen, VvE’s, winkels, kantoren en bedrijfsonroerend goed."

Waarom is het belangrijk voor Sweco om in een platform als Smart WorkPlace te participeren? 

"Sweco heeft de doelstelling om in 2035 CO2 neutraal en 100% circulair te zijn wat betreft haar interne bedrijfsvoering. En daar werken we hard aan, iedere afdeling op zijn of haar eigen gebied. Binnen de afdeling facilitair resulteert dat in mooie en uitdagende projecten. Voorbeelden zijn: verduurzaming van het wagenpark, circulaire inkoop, verduurzamen van huisvesting en werkomgeving.

Verduurzamen en veranderen kun je echter niet alleen; daar heb je elkaar voor nodig. Natuurlijk begint het bij jezelf, maar om echt verschil te maken zul je samen moeten optrekken. Van elkaar leren en elkaar blijven uitdagen. Smart WorkPlace is in mijn optiek een uitgelezen netwerk om kennis en expertise op verduurzaming, maar ook op andere (facilitaire) kennisvelden te delen. Ik ben erg benieuwd naar de visie van andere partners op dit gebied."

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven