Het nieuwe hybride werken

Het nieuwe hybride werken

Willen we echt hybride werken, dan is er nog een weg te gaan. Daarom zet expert Willem Adriaanssen van Smart WorkPlace partner HEVO in onderstaande blog een en ander op een rijtje.

Als er iets duidelijk is geworden de afgelopen tijd, is het wel dat hybride werken in veel organisaties goed mogelijk is én vaak zelfs verrassende voordelen oplevert. We krijgen met elkaar veel meer gedaan door online (samen) werken dan menigeen vooraf voor mogelijk had gehouden. Ook in termen van productiviteit, werkgeluk en duurzaamheid. Dat hybride werken in de toekomst een grote rol zal blijven spelen is zeker. Maar willen we echt hybride werken, dan is er nog een weg te gaan.

Wanneer we het hebben over hybride werken en smart offices is dat nu vooral in de context van corona. De verandering naar een meer hybride werkomgeving was al gaande, het coronavirus heeft deze ontwikkeling in een stroomversnelling gebracht. Organisaties zien dat de rol van het kantoor en het (samen)werken drastisch verandert. Om aan de verwachtingen van werknemers te blijven voldoen, alsook de voordelen van werken op afstand te blijven benutten, moet het juiste werkmodel met een gebalanceerde hybride aanpak worden gevonden. Tijd om stil te staan bij de vraag: 'welke manier van (hybride) werken wensen wij nu eigenlijk voor onze organisatie?'. Bij het bepalen van dat gewenste beeld hoort het onderzoeken van de huidige situatie en een inventarisatie van toekomstige behoeften en ambities. In het werkconcept komen naast mobiliteit en de bezettingsgraad van het kantoor ook de verschillende typen werkplekken aan bod. Is de visie eenmaal bepaald, dan volgt het uitwerken van het concept naar huisvesting en digitale omgeving. 

Huisvesting

Werknemers geven massaal aan dat ze een paar dagen per week thuis willen werken en dat ze naar kantoor gaan om collega’s te ontmoeten, voor creatieve sessies of om het clubgevoel te ervaren. Sluit uw huisvesting daar nog bij aan? Komen uw werknemers er met plezier? En kunt u toe met minder m²? Beschikt u over werkplekken om activiteiten als videobellen, geconcentreerd werken, spontane ontmoeting en inspirerende sessies als ‘het nieuwe vergaderen’ te faciliteren? In toekomstige kantoren zal ook het gezondheidsaspect zwaarder gaan wegen. Een slecht geventileerde werkplek, die hoofdpijn veroorzaakt, is niet meer acceptabel. De werkplek op kantoor moet zowel in termen van welbevinden als in functionaliteit hoog scoren.

Digitale omgeving

Hybride werken vraagt om passende digitale faciliteiten, zowel thuis als op kantoor en zowel wat betreft hardware als software. Smart offices bieden de integratie van huisvesting met digitale techniek. Voor een gezonde, effectieve werkomgeving en het welbevinden van werknemers kunnen middels sensortechniek aspecten zoals de kwaliteit van het binnenklimaat en akoestiek op kantoor inzichtelijk gemaakt worden voor alle gebruikers. Om ervoor te zorgen dat werknemers de gewenste collega’s kunnen ontmoeten, zijn er digitale tools nodig die inzichtelijk maken welke collega’s er wanneer zijn, zodat er gemakkelijk een afspraak gepland kan worden. Daar hoort ook bij dat inzichtelijk is welke (typen) werkplekken en ruimten beschikbaar zijn die met andere (video)faciliteiten gemakkelijk gereserveerd kunnen worden. De beschikbaarheid van een parkeerplek checken of het advies ontvangen dat een treinreis handiger is op een specifiek moment wordt de volgende stap in het digitaal werken. De technologische mogelijkheden helpen ons bij nieuwe mobiliteitsvraagstukken maar grijpen ook in in onze organisatieprocessen en -cultuur, bijvoorbeeld in het afscheid nemen van 'papieren workflows' en het transparanter maken van agenda’s.

Arbeidsmarkt

Om een inspirerende werkgever te zijn is er meer nodig dan passende huisvesting en data die ons vertellen hoe de organisatie functioneert. Hoe leiding en werknemers zich in de werkomgeving voelen en gedragen bepaalt uiteindelijk of het werkt. Om aantrekkelijk te zijn en blijven voor nieuw talent - dat gebruik maken van technologische ontwikkelingen vaak als een vanzelfsprekendheid ziet - is nu wel meer dan ooit het moment gekomen om hybride werken serieus te nemen en de visie op werken van de organisatie opnieuw te bepalen.

Met hybride werken is het mogelijk het beste van twee werelden te combineren: thuis en op kantoor.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven