Niet lullen maar impact maken!

Niet lullen maar impact maken!

Smart WorkPlace partner Breedweer lanceerde in de eerste week van augustus de nieuwe website, www.breedweer.nl. Om de centrale boodschap worden geen doekjes gewonden: niet lullen maar impact maken!

Breedweer is vanaf het begin een facilitaire dienstverlener geweest met een duidelijke missie: maatschappelijke impact maken. Die missie staat centraal in alles wat Breedweer doet. Breedweer wil een sociaalmaatschappelijke duurzaamheidsrevolutie ontketenen omdat volgens Breedweer de tijd van praten voorbij is, het de hoogste tijd is voor actie en omdat alleen zo de door de Verenigde Naties opgestelde Sustainable Development Goals (SDG’s) voor 2030 behaald worden.

Breedweer verkoopt daarom geen schoonmaak maar impact. Dit doet Breedweer door mensen vanuit kwetsbare doelgroepen duurzaam richting arbeid te brengen en door te werken met ‘circulaire’ businessmodellen die een bijdrage leveren aan de impactdoelen van Breedweer.

Breedweer gebruikt dienstverlening als een middel om meetbare invulling te geven aan acht van de zeventien SDG’s:

  • Geen armoede
  • Goede gezondheid en welzijn
  • Kwaliteitsonderwijs
  • Eerlijk werk en economische groei
  • Ongelijkheid verminderen
  • Verantwoorde consumptie en productie
  • Klimaatactie
  • Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven