Interimmers met een blijvend effect

Interimmers met een blijvend effect

Vakmensen leveren die er meteen staan, een bestendig resultaat realiseren en waarbij na hun vertrek de organisatie hun energie nog lang voelt. Dat is de kern van HEYDAY Interim van Smart WorkPlace partner HEYDAY.

HEYDAY Interim is het ‘nieuwe’ label voor de interim dienstverlening van HEYDAY. Roland van Herk, Directeur HEYDAY Interim & Consultancy bij HEYDAY Facility Management licht toe: “We zagen al voor corona enkele jaren een marktontwikkeling, dat organisaties veel behoefte hebben aan deskundige capaciteit om flexibel te kunnen op- en afschalen. De pandemie heeft deze ontwikkeling vervolgens alleen nog maar versterkt. Die capaciteit kunnen wij als HEYDAY leveren met onze ‘nieuwe’ Interim-propositie.” Van Herk zet bewust de aanhalingstekens: “We hadden namelijk al een interim-tak, maar die hebben we op basis van marktontwikkelingen en de nieuwe werkelijkheid in een nieuw, verfrissend en bevlogend jasje gestoken. Deze propositie werkt naar twee kanten, want we willen er zowel de markt als de arbeidsmarkt mee bereiken.”

De ontwikkeling van de nieuwe Interim-propositie vond grotendeels plaats tijdens de coronapandemie en dat heeft ook zijn weerslag gehad, vertelt Van Herk: “Je hebt het dan met name over onze visie op facility management en de werkomgeving. Dat beschrijven we als ‘elke dag kleine doorbraken realiseren en loskomen van het alledaagse’. Juist vorig jaar was er een grote behoefte aan ‘kleine doorbraken’ en tegelijkertijd kwamen we noodgedwongen ‘los van het alledaagse’. Nu willen we de goede zaken uit die periode behouden.”

De essentie en het onderscheidend vermogen van de Interim-propositie aldus Van Herk is dat iedereen tijdelijk ‘handjes’ kan leveren, maar niet iedereen vakmensen. Hij legt vervolgens uit wat voor HEYDAY een ‘vakmens’ inhoudt: “In onze optiek ben je een vakmens als je vanaf dag één resultaat kunt bieden. Want dat is wat opdrachtgevers nodig hebben. Daadkrachtige, pragmatische en scherpzinnige vakmensen die geen lange inwerktijd nodig hebben of zich verliezen in lijvige rapporten. Het allerbelangrijkste onderscheidend vermogen van onze interim-vakmensen is namelijk dat ze weten wat het betekent om dagelijks facilitair verantwoordelijk te zijn.” HEYDAY beschikt over deze kennis door haar integrated facility management-contracten met opdrachtgevers als DSM, Alliander en Nationale-Nederlanden.

Van Herk: “Wij zorgen ervoor dat onze Interimmers deze ervaring en competenties ook hebben, zodat ze daadkrachtig en scherpzinnig zijn en steeds op zoek naar verbeteringen. Dat betekent dat je dus niet reactief, maar proactief bent.” Een tweede competentie is scherpzinnigheid. “Wij zien op zoek naar vakmensen die altijd ‘aan’ staan.” Verder zijn ook competenties als organisatiesensitiviteit en klantgerichtheid van belang. Van Herk voegt daar nog een competentie aan toe, die hij zelf erg belangrijk vindt: “Behoud als Interim-professional je eigenzinnigheid. Iedereen heeft zijn eigen profiel en achtergrond en beschikt dus over verschillende niveaus aan competenties. Dat geeft niet, het is veel belangrijker dat ze bevlogen zijn én dat ze ‘aan’ staan.”

Van Herk vindt het ook van belang dat tussen de verschillende sectoren ervaringen worden uitgewisseld. “We hebben geen Interimmers die ‘alleen’ in een bepaalde sector werken, maar juist mensen die in meerdere sectoren ervaring hebben opgedaan en dus uit de voeten kunnen. Ze zijn vakmensen in facility management en dat passen ze toe in verschillende sectoren. Ik geloof er ook in dat de verschillende sectoren veel van elkaar kunnen leren.” Van Herk wijst erop dat een Interim-professional alleen niet succesvol kan zijn. “We doen het samen met het bedrijf, waarvoor de Interimmer actief is. Natuurlijk brengen ze nieuw elan en nieuwe bevlogenheid, maar het is niet zo dat onze mensen binnenkomen en vervolgens solistisch hun klus doen. Ze bouwen een vertrouwensrelatie op en streven samen met de FM-collega’s van de opdrachtgever naar de beste oplossing om zo uiteindelijk een bestendig resultaat voor de organisatie te behalen. En zodat de organisatie de energie van onze Interimmers nog lang voelt nadat ze weg zijn.”

HEYDAY vindt het niet alleen belangrijk dat opdrachtgevers voor de Interimmers van HEYDAY kiezen, maar ook dat Interimmers ervoor kiezen om juist voor HEYDAY aan de slag te gaan. “Dan wijs ik op onze scholing en coaching, maar ook op het feit dat Interimmers bij ons uitdagende opdrachten kunnen doen en zo kunnen groeien. Waardoor ze elke keer weer op een hoger en beter niveau kunnen opereren. Daarom geloven we er ook heilig in dat onze Interim-propositie zowel goed is voor onze positionering in de opdrachtgeversmarkt, maar ook voor onze positie in de arbeidsmarkt.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven