Center for People and Buildings organiseert kenniskring over hybride werken

Center for People and Buildings organiseert kenniskring over hybride werken

De invoering van hybride werken is een complex vraagstuk met veel onzekerheden. Daarom initieert het  Center for People and Buildings (CfPB) samen met TU Delft en TU Eindhoven het collectieve onderzoek Werk in Transitie. 

Op 16 juni wordt in dit kader een ‘Kenniskring’-bijeenkomst georganiseerd. “Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek over de problemen waar iedereen tegenaan loopt in de dagelijkse praktijk van hybride werken”, aldus Jacqueline Schlangen (foto), directeur van het CfPB.

De startbijeenkomst van het onderzoek Werk in Transitie vond plaats op 21 april. “Op het symposium van 21 april heeft iedereen de grootste vraagstukken omtrent hybride werken opgeschreven”, vertelt Jacqueline Schlangen. “Tijdens de Kenniskring-bijeenkomst op 16 juni gaan we gezamenlijk spreken over de uitkomsten van deze eerste inventarisatie. We nodigen verantwoordelijken binnen kantoorhoudende organisaties uit om deel te nemen aan dit gesprek. Want samen kom je verder.”

Praktijkgericht

De Kenniskring-bijeenkomst heeft een interactief karakter. De onderzoekers van het CfPB verzorgen een aantal korte presentaties. “Op basis daarvan gaan we samen nadenken over de vragen die in de dagelijkse praktijk van hybride werken beantwoord moeten worden. Kwesties die we tijdens de Kenniskring zeker zullen behandelen zijn ‘Wat zijn de belangrijkste ervaren struikelblokken bij de implementatie van hybride werken?’ en ‘Hoe pakt iedereen dit aan?’. Door hier over na te denken kunnen we van elkaar leren en samen praktijkgerichte antwoorden formuleren op nijpende vragen.” Ook biedt de uitwisseling tijdens de bijeenkomst de onderzoekers handvatten om de belangrijkste onderzoeksvragen te selecteren en verder uit te werken. “Op die manier garanderen we dat het onderzoek toegespitst is op de actuele behoefte op het gebied van hybride werken.”

Het collectieve onderzoek Werk in Transitie bestaat naast de Kenniskring-bijeenkomsten onder meer uit een digitale vragenlijst (de ‘Monitor’) die kan worden uitgezet bij deelnemende organisaties, ‘diner pensants’ waar met name aandacht is voor strategische vraagstukken, en verschillende verdiepende onderzoeken die tegemoet komen aan de actuele vragen die leven binnen deelnemende organisaties. Ook organiseren het CfPB, TU Delft en TU Eindhoven publiekssymposia over hybride werken. 

De Kenniskring-bijeenkomst vindt plaats op 16 juni in Delft, vanaf 14.00 uur, en is in beginsel bedoeld voor organisaties die mee doen of overwegen om in te stappen in het collectieve onderzoeksprogramma Werk in Transitie. Voor meer informatie kunt u mailen naar J.A.M.Schlangen@tudelft.nl

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven