SCP: Werkgevers moeten meer doen om medewerkers te behouden

SCP: Werkgevers moeten meer doen om medewerkers te behouden

In een krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om medewerkers te binden, te boeien en te behouden. Daarom is dat het thema van het SWP Congres op 1 november. Het SCP laat zien dat werkgevers nog veel kansen laten liggen.

Dat staat in de derde editie van ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers’, een langlopend onderzoek onder werkgevers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat op 11 juli is verschenen. De publicatie laat zien wat werkgevers doen aan personeelsbeleid in de periode tot en met 2019/20. 

Volgens de auteurs is het gezien de enorme krapte op de arbeidsmarkt belangrijk dat werkgevers hun medewerkers weten te behouden en voorkomen dat mensen uitvallen, maar ook dat zij kansen benutten om mensen die nu geen baan hebben aan het werk te helpen. 

En daarbij is meer nodig dan goede betaling en arbeidsvoorwaarden. Het arbeidspotentieel in Nederland kan beter benut worden door onder meer het verlagen van werkdruk, het aanbieden van scholing en trainingen, het bieden van kansen voor mensen met een arbeidsbeperking en het mogelijk maken van thuiswerken.

Concreet MVO-beleid ontbreekt vaak

Volgens de auteurs is de inzet van werkgevers cruciaal om uitdagingen zoals het personeelstekort, maar ook de gevolgen van de coronacrisis en de energietransitie het hoofd te bieden. Daarbij zijn goed werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) nodig. Uit het SCP blijkt dat werkgevers wel de verantwoordelijkheid voelen om rekening te houden met de effecten van hun organisatie op mens, milieu en maatschappij, maar dat concreet MVO-beleid nog regelmatig ontbreekt.

Zo heeft slechts een op de zes werkgevers iemand met een arbeidsbeperking in dienst. Werkgevers geven daarvoor twee redenen:

  • Er zijn te weinig functies voor mensen met een beperking.
  • Ze zijn niet bekend met overheidsregelingen voor tegemoetkoming bij het aannemen van iemand met een arbeidsbeperking.

Personeelsgebrek en werkstress

Uit het onderzoek komt naar voren dat het vinden van geschikt personeel en het beheersen van werkstress de belangrijkste knelpunten in het personeelsbeleid van werkgevers zijn.

De helft van de werkgevers geeft in 2020 aan problemen te hebben met het werven van nieuwe medewerkers. Een kwart zegt grote problemen te hebben met het vullen van vacatures en een kwart zegt matige problemen hiermee te ondervinden. 

Met werkdruk kampt ongeveer vier op de tien organisaties. Bijna de helft van de werkgevers geeft aan dat de meeste werkgerelateerde klachten psychisch van aard zijn: overspannenheid of een burn-out. Om werkstress tegen te gaan, geeft meer dan 80 procent van de werkgevers aan dat zij het werkproces aanpassen. Bijna driekwart zet in op het leren omgaan met stress. Werkgevers binnen de overheid en in het onderwijs kampen met relatief veel overspannen medewerkers. Zij leggen de aanpak daarvan vaker bij de werknemer neer door hen te leren omgaan met stress, maar passen niet vaker dan werkgevers in andere sectoren het werkproces aan.  

Meeste werkgevers oog voor milieu en klimaat 

Vier op de vijf werkgevers doen in 2020 aan een vorm van milieu- en klimaatverantwoord ondernemen. Zij zetten bijvoorbeeld in op energiebesparende maatregelen, kopen kantoormaterialen die beter zijn voor milieu en klimaat en bieden diensten en producten aan die het milieu en klimaat minder belasten. De meeste werkgevers geven aan dat zij dit doen uit een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Werkgevers die niet milieu- en klimaatverantwoord ondernemen, geven diverse redenen hiervoor aan. Hun producten of diensten zouden niet belastend zijn voor het milieu of klimaat. Het is in hun sector niet gebruikelijk om milieu- en klimaatverantwoord te ondernemen of ze vinden het zelf niet belangrijk. Een aantal weet niet hoe zij dit zouden moeten aanpakken.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven