VFM Facility Experts nieuwe partner Smart WorkPlace

VFM Facility Experts nieuwe partner Smart WorkPlace

De werkomgeving is een continue katalysator van verandering en digitalisering. Met effect op mens, organisatie en omgeving. Dat stelt Alex de Groot van VFM Facility Experts, de nieuwe partner van Smart WorkPlace.

Welke kansen/ontwikkelingen ziet VFM voor de werkomgeving van de toekomst?  

“Op de eerste plaats zien wij wat vele andere ook zien als we naar de functie en rol van de werkomgeving kijken. Een plek voor ontmoeting, coöperatie, interactie en verbinding. Het is de plek waar je voelt en ervaart dat je ergens bij hoort in professionele zin. Thuis is dat ook het geval, maar op een heel andere manier. Dat is toch merendeels privé waar je tegenwoordig ook (soms/regelmatig/vaak) werkt. Daarnaast zien wij de werkomgeving als een continue katalysator van verandering en digitalisering. Met effect op mens, organisatie en omgeving. Geen dag zal dezelfde gevolgen brengen en steeds weer openbaren nieuwe richtingen, kansen maar ook risico’s. Een heldere visie en duidelijke keuzes zal de komende jaren op dit onderdeel van belang zijn om koersvast aan het werk te gaan. We zien daarin de werkomgeving als plek waar digitalisering op grote schaal getest en ervaren kan worden. Met als gevolg dat de Workplace of Employee Experience meeslepend en boeiend zal kunnen worden. De vraag is dan ook of organisaties het aan durven om deze stap als innovator of early adaptor te maken. 

Tegelijkertijd groeit het belang van natuurlijke, diverse en inclusieve werkomgevingen. Wij zien een steeds groter spanningsveld tussen snel, digitaal en resultaten versus aandacht, focus en verdieping. De implementatie van Smart Building is in veel opzichten zeer goed te onderbouwen en brengt kwaliteit, beleving en ook kostenbesparingen. Tegelijkertijd heeft de gemiddelde kenniswerker en professional al zoveel impulsen te verwerken, systemen bij te houden en ballen hoog te houden. In welke balans moeten we verder om lineaire tijd te combineren met meer rust en een andere, aandachtige tijdsbeleving die past bij kenniswerk. Op dit vlak zien wij ruimte voor kwalitatieve doorontwikkeling van het werk zoals we dat elke dag doen. 

Het is dus vooral het combineren van mogelijkheden en bewustzijn. Van historie met toekomst. Welke technologische slimmigheden passen we bewust wel toe, waar kiezen we voor offline en natuur als hulpmiddel of inspiratiebron? Het is een vraag die meer inkleuring verdient. De komende jaren verwachten wij dat hier meer nadruk op komt te liggen, als argument in het afwegingskader. Daarmee dus ruimte voor de verschillen tussen mensen omarmen en met het werkconcept invulling geven aan diversiteit, is een kans voor veel organisaties. Los van een krappe of ruime arbeidsmarkt, wil je als organisatie de beste mensen aantrekken en vasthouden. Het volledige spectrum van zaken die samen het werkconcept vormen, speelt mee in het verleiden van de beste mensen. Hoe completer je hiernaar kijkt, des te meer zal je dit ervaren en voelen als je in het huis van de organisatie, de werkomgeving, binnenstapt. Daar wil je werken.”  

Welke rol kan VFM Facility Experts daarbij spelen?  

“Wij helpen organisaties bij het maken van keuzes op basis van wie zij zijn en waar zij naartoe willen. Van visie naar (juiste) oplossing, zogezegd. Waarbij wij kennis hebben van de markt, visie vorming, processen, de implementatie van oplossingen en contracten en de beheerfase. Een Smart WorkPlace is van toegevoegde waarde voor verschillende perspectieven en disciplines. In zijn algemeen op kostenefficiëntie en comfort. Maar specifieker ook, als je bijvoorbeeld het vastgoed perspectief neemt. Dan hebben we het vooral over duurzaamheid en de certificeringen die behaald moeten worden. Denk ook aan de energielabel C regelgeving. Als we met een HR professional in gesprek zijn, leggen we de nadruk op community management, cultuur, duurzaamheid en elke dag leren. Maar ook dus de omstandigheden die je biedt in tijd en ruimte, in diversiteit, die de mensen in staat stelt te leren.

Vraaggericht huisvesten en werken, de mens centraal op de voet gevolgd door organisatie belangen en doelen. Dit brengen we in beeld en maken we concreet, met duidelijk de voor- en nadelen voor de verschillende perspectieven in beeld.”  

Waarom is het belangrijk voor VFM Facility Experts om in een platform als Smart WorkPlace te participeren?  

“We treffen in het platform veel van onze concullega’s, samenwerkingspartners en enkele klanten. De titel van het platform zegt precies hetgeen waar het de komende 5 tot 10 jaar over gaat in de werkomgeving. Wij voegen daar dus ook graag aan toe, het maken van slimme, doordachte en passende keuzes. Dat is ook een vorm van Smart. Het bewustzijn en de ontwikkelingen van alle voorgaande jaren negeren is de fundering voor een desinvestering. We gaan graag met de partners en belangstellende in gesprek over dit thema dat ons allen dag in dag uit in ontwikkeling houdt. Onze kernwaarden zijn Verbinding, Vertrouwen en Vrijheid. Zo staan we al 25 jaar staan in de markt en werken we samen met partners en klanten. Elke dag willen wij ons aandeel leveren in het creëren van een gelukkige werkdag en een duurzame werkbeleving.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven