Opinie: Medewerkers verplicht naar kantoor

Opinie: Medewerkers verplicht naar kantoor

We sluiten de week van het werkgeluk af met een mooi opiniestuk van Nick Lettink, Workplace strategist bij YNNO. Medwerkers verplicht naar kantoor, een onderwerp dat recent weer aan het licht kwam door bedrijven als Apple.

Alleen ben je snel, samen kom je verder!

Waar het handhaven van de 1,5 meter afstand in de samenleving een jaar geleden nog on top-of-mind leek te zijn, lijkt het verkleinen van de afstand tussen collega’s vandaag de dag uitdaging nummer 1.

Afgelopen periode is het onderwerp ‘medewerkers verplichten om naar kantoor te komen’ steeds vaker onderwerp van gesprek. Vaak gaat het om een verhouding waar medewerkers 2 á 3 dagen per week verplicht naar kantoor moeten komen, ongeacht de werkzaamheden die ze doen. Aan de directietafels lijkt het alsof voorbeeld doet volgen... ik dacht dat sturen op aanwezigheid iets was uit de tijd van Charlie Chaplin en de prikklok?

Het valt mij op dat het terugkrijgen van medewerkers naar kantoor soms als een doel op zich wordt gezien. Dit terwijl kennisdeling, samenwerking, verbinding, goed werkgeverschap en het faciliteren van een goede gezondheid van medewerkers pas echt belangrijk zijn. Het (samen) werken op kantoor zou wat mij betreft geen doel op zich moeten zijn, maar een middel om het presteren van medewerkers, teams en de organisatie als geheel te faciliteren. Organisaties maken al jaren de beweging van meer een command & control manier van sturen naar inzet op vakmanschap, vertrouwen en verbinding. Het afdwingen van aanwezigheid op kantoor lijkt verdacht veel op een command & control manier van sturen. Mijn voorstel is om dit echt als laatste redmiddel in de kast te laten liggen en zowel werkgever als werknemer op te roepen: 'Doe eens wat meer je best en neem je verantwoordelijkheid!'

Werknemer, laat je zien!

Je wordt betaald om je werk te doen en krijgt van je werkgever/manager/team de vrijheid om je werk te doen en te ontwikkelen. Neem je verantwoordelijkheid! Vertrouwen moet je verdienen, vakmanschap moet je ontwikkelen en laten ontwikkelen, voor verbinding heb je elkaar toch echt nodig; dat doe je niet alleen. Je werk doen is meer dan alleen je mail beantwoorden en je primaire taken (dat waarvoor je in de basis bent aangenomen) uitvoeren. Het behelst ook het samenwerken aan doelen, producten, inwerken van collega’s en soms net dat stapje extra zetten om het team verder te brengen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling, maar ook voor die van een ander. In onze maatschappij lijkt het individuele belang de overhand te nemen ten opzichte van groepsbelang. Soms moet je er gewoon zijn: niet omdat de manager iets wil, maar omdat dit beter is voor het team of wellicht belangrijk is voor iemand in je team. Dit kan een jonge medewerker zijn die nog moet leren en opleiden, een oudere medewerker die technische hulp nodig heeft of een collega die niet lekker in zijn of haar vel zit, daar waar het sociale contact van werk net het verschil kan maken. Dit kun je als medewerker alleen doen, maar zou je als team moeten dragen. Voor jou, maar ook voor het team en je manager is de manier waarop we werken en verbonden zijn met elkaar nieuw. Ga in gesprek met elkaar en probeer jezelf en de collega naast je een stapje in de goede richting te helpen.

Werkgever, voeg waarde toe!

Manager, doe eens wat meer je best! Medewerkers komen niet zomaar naar kantoor omdat jij dat wil. Ze komen naar kantoor omdat ze hier iets halen wat er thuis of elders niet is. Medewerkers willen zich verbonden voelen en cohesie hebben op taak (het werk) en op sociaal vlak. Dit ontstaat niet door elkaar verplicht in een ruimte te zetten. Dit moet je organiseren. Zorg dat de basis (bereikbaarheid, wifi, koffie en natuurlijk een prettige werkomgeving) op orde is. Maak afspraken in je team over de manier van samenwerken (wie, wat, waar, wanneer, hoe), evalueer deze afspraken en pas continu aan waar nodig. Maak het onderwerp bespreekbaar en blijf zoeken naar momenten waarop je collega’s kunt binden, verbinden en enthousiasmeren. Ontwikkel samen nieuwe rituelen en bouw een community waar je graag wilt zijn.

Rituelen

Rituelen verbinden mensen onderling en met de organisatie. Ze hebben (als het goed is) een directe verbinding met de cultuur, identiteit en ambitie van de organisatie. Rituelen zijn voor iedere organisatie anders en verschillen van team tot team binnen de organisatie. Enkele voorbeelden van rituelen waarmee je direct aan de slag kunt (deze lijst is bij lange na niet compleet):

- Organiseer een jaarlijks festival met een thema die bij de organisatie past. Een zomerbarbecue, een kerstmarkt, een kenniskamp, een ontwikkelfestival of een ‘dag van het…’;

- Interne TED-talks;

- Ontbijtsessies om kennis over te dragen van en naar collega’s;

- Samen sporten, koken, wandelen of een andere activiteit waar inhoud niet centraal staat;

- Een dag meelopen met andere collega’s om te leren van zijn of haar werk;

Heb aandacht voor elkaar en zorg voor verrassingen. Continue verandering en activiteit zorgt ervoor dat mensen aangetrokken worden om te komen kijken en proberen. Iedere laatste woensdag van de maand een insectenmaaltijd, een koffiebarretje, pizza-avond voor de hele organisatie, gratis massage, cursus pottenbakken… iets wat bij jullie past!

En nu aan de slag!

Ik denk dat iedereen stiekem wel weet wat nodig is om elkaar weer wat meer te vinden, maar de aandacht hiervoor even hervonden moet worden. Kortom: neem je verantwoordelijkheid, doe eens wat meer je best, investeer in elkaar en denk eens aan een ander. Alleen ben je snel, samen kom je verder!

Dit is een opiniestuk geschreven door Smart WorkPlace expert Nick Lettink, Workplace strategist bij YNNO

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven