6 maart 2023: Round Table en webinar over ‘Digitaal toetsen op de campus’

 6 maart 2023: <span>Round Table en webinar over ‘Digitaal toetsen op de campus’</span>

Op 6 maart 2023 organiseren ptg advies en Smart WorkPlace een interactieve en hybride Round Table over digitaal toetsen op de campus. Deze Round Table is via een webinar digitaal te volgen. Meld je nu aan!

Digitaal toetsen op de campus is in een stroomversnelling geraakt door ontwikkelingen in de technologie en zeker ook door de achter ons liggende coronopandemie. Over deze ontwikkelingen en de daarbij ontstane kansen en bedreigingen wordt op 6 maart 2023 een Round Table georganiseerd die als webinar is te volgen. Aan de Round Table nemen onder andere deel:

- Franc van Nunen (Vrije Universiteit),

- Hans Schoorl (Vrije Universiteit),

- Viora Eljon (Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam),

- Judit Vels (Leiden University),

- Koen Fleuren (Radboud University),

- Andrea Bonarius (AB Consultancy) en 

- Kees Rezelman (ptg advies).

De Round Table staat onder leiding van Wim Kooyman (Smart WorkPlace).

In de aanloop naar de Round Table gaan Kees Rezelman en Andrea Bonarius in op de voornaamste uitdagingen hierbij op het gebied van onderwijslogistiek, ICT en huisvesting/campusontwikkeling.

Visie

Andrea Bonarius is interim- en projectmanager en gespecialiseerd in procesverbetering en projectmanagement in onderwijsinstellingen. Volgens haar is het bij de discussie over digitaal toetsen op de campus om te beginnen een interessante vraag om te kijken in hoeverre universiteiten een onderwijsvisie hebben op onderwijs en digitale toetsing. Dit geldt zowel nu als op lange termijn. “Zo’n onderwijsvisie en bijbehorende toetsingskaders geven richting aan hoe onderwijs digitale toetsing vormgeeft. Daarbij komen vervolgens vragen aan de orde als: neemt de kwantiteit aan digitale toetsing toe en hoe organiseren de facilitaire diensten van de universiteit digitale toetsing?” Zo’n visie is onontbeerlijk, aldus Bonarius: “Anders is het moeilijk om op de langere termijn te gaan kijken en om vorm te geven aan de behoefte en de vraag.” Vanuit vastgoedperspectief is het relevant wat de onderwijsvisie van de organisatie is op een campus. Zoals de keuze tussen een permanente locatie, gebruik van ruimtes binnen de onderwijsgebouwen of een externe locatie regelmatig huren en geschikt maken.

Centraal of decentraal

Een volgende vraag is of de digitale toetsing bij de universiteit of hogeschool centraal of decentraal georganiseerd is. Bonarius: “Je ziet dat je bij universiteiten en hogescholen waar digitale toetsing centraal georganiseerd is en waar het een meer uniform proces is je meer massa kunt verwerken. Bij een decentrale organisatie is dat lastiger omdat iedere faculteit zijn eigen manier heeft.” Kees Rezelman, partner bij ptg advies, vult aan: “Bij een centrale organisatie is er een dienst onder het college van bestuur die deze processen ondersteunt en het grootschalig en professioneel kan inregelen.” In de Round Table willen Kees en Andrea aan de orde stellen wat de voordelen en de do’s en don’ts zijn van zowel centraal als decentraal organiseren van digitaal toetsen.

Andrea komt vervolgens met een andere uitdaging op het gebied van onderwijslogistiek voor universiteiten en hogescholen bij digitale toetsing: “De innovaties op dat gebied, onder meer in software, gaan razendsnel. Daarom is het een uitdaging om te kijken hoe je als facilitaire dienst meebeweegt met deze innovaties en ervoor zorgt dat ze logistiek in je proces worden opgenomen.” Kees vult aan: “Ik vind het onder meer daarom interessant dat ook ICT bij de Round Table aanwezig is.”

ICT

Een belangrijke uitdaging voor ICT bij digitale toetsing op de campus is beheer. Andrea: “Soms zijn er in een korte periode tienduizenden individuele toetsafnames. ICT moet dan op de achtergrond continue monitoren of alles goed draait en of de WiFi het nog goed doet. Dat kan overigens al vaak op afstand.” Kees: “Je hebt hier over risicomanagement, maar ook over (dis)satisfiers. Je wilt als organisatie namelijk niet dat er op dit gebied iets misgaat. Daarom is het wel van belang dat hier voldoende aandacht aan besteed wordt. Het is ook het mooie van een vaste gecontroleerde dedicated toetsomgeving: het stelt je als organisatie in staat om goed na te denken over de vraag hoe je zo min mogelijk risico’s hebt.” Andrea: “Dat is ook een wezenlijk verschil met bijvoorbeeld een sporthal: daar moet je een toetsomgeving steeds opnieuw opbouwen. Een vaste gecontroleerde dedicated toetsomgeving daarentegen is veel beter vanuit ICT te managen.”

Een andere keuze bij ICT voor digitaal toetsen op de campus die Kees tijdens de round table wil bespreken is: bring your own device of een vaste pc op een tafel. In het eerste geval brengt dat specifieke uitdagingen met zich mee rond veiligheid, snelheid en de aanwezige software. Kees: “Ook hier gaat het om een afweging waarbij het antwoord voor iedereen anders kan zijn. Het gaat ons erom dat we tijdens de Round Table zulke keuzes aan de orde stellen.”

Huisvesting en campusontwikkeling

Bij huisvesting en campusontwikkeling begint het volgens Kees met de strategische vraag of een universiteit of hogeschool wil investeren in een faciliteit of elke keer een accommodatie wil huren. Kees: “Vervolgvragen zijn of er op de campus wel plek is voor zo’n faciliteit en voor welke termijn die gerealiseerd moet worden. Daarnaast heb je te maken met het vraagstuk van het opschalen. Je ziet namelijk dat het digitaal toetsen toeneemt omdat het een aantal voordelen biedt.” Maar hoe schaal je op? Je trekt er niet zomaar een gebouw bij, aldus Kees.

Het andere vraagstuk naast opschalen is de exploitatie. Kees: “Je hebt te maken met een aantal vaste toetsperiodes in een jaar. Als je kiest voor een vaste gecontroleerde dedicated toetsomgeving, wat doe je dan met zo’n gebouw in de tussenliggende periodes? Daarom is multifunctioneel gebruik van zulke ruimtes een belangrijk onderwerp. Evenals de vraag of andere onderwijsinstellingen in de buurt gebruik mogen maken van jouw faciliteiten.”

Nu zijn er nog vaste modules met vaste tijdstippen. Maar wat als dit verandert? Andrea: “Dat brengt me weer bij de visie waar we in het begin over spraken. Je ziet steeds meer de gepersonaliseerde leerroute van studenten. Dat kan inhouden dat een student straks wanneer hij wil een toets kan afleggen in plaats van op vaste tijdstippen. Anyplace anywhere een toets afleggen vraagt straks het nodige van een organisatie. En ook van het onderwijs, want die moeten zorgen voor een goed gevulde toetsenbank. Bovendien moeten universiteiten en hogescholen een keuze maken in hoeverre ze in willen spelen op deze individuele behoeftes van de studenten.”

Het brengt Kees tot een algemeen advies aan hogescholen en universiteiten: neem geen onomkeerbare besluiten, want digitaal toetsen op de campus ontwikkelt zich. “Je moet daarom flexibiliteit inbouwen, zodat je overal op kunt inspelen en klaar bent voor de toekomst.”

KADER

Vraagstukken die in de Round Table ‘Digitaal toetsen op de campus’ op 6 maart 2023 aan de orde komen:

  • In hoeverre hebben universiteiten een onderwijsvisie op onderwijs en digitale toetsing?
  • Wat zijn de voordelen en de do’s en don’ts van zowel centraal als decentraal organiseren van digitaal toetsen?
  • Hoe kun je als facilitaire dienst meebewegen met ICT-innovaties en ervoor zorgen dat ze logistiek in je proces worden opgenomen?
  • Bring your own device of een vaste pc op een tafel tijdens digitaal toetsen op de campus? Wat zijn de consequenties van de keuze voor het beheer?
  • Wat vraagt anyplace anywhere toetsen van organisatie en onderwijs?
Delen: Twitter LinkedIn Facebook

maandag 6 maart 2023permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven