Opdrachtgevers en opdrachtnemers bijeen voor circulaire werkplekinrichting

Opdrachtgevers en opdrachtnemers bijeen voor circulaire werkplekinrichting

Onze beperkte blik op de wereld sluit soms deling van waardevolle kennis en ervaring uit. ‘Open’ samenwerken leidt tot verrassende inzichten. Zo ook tijdens deze PIANOo-bijeenkomst.

Het ging om de vierde bijeenkomst van het PIANOo-leernetwerk circulaire kantoorinrichting, die op 11 december 2018 in de New World Campus in Den Haag is gehouden. De persoonlijke kennismaking tussen marktpartijen en inkopende partijen levert meer begrip op voor elkaars positie.

Partnership

In die discussies komt ook naar voren dat het aanbod van duurzaam en circulair kantoormeubilair snel toeneemt, maar dat vraag en aanbod elkaar nog niet naadloos vinden. Eén van de rode draden is dat de producenten van kantoormeubilair hopen op meer partnership met overheidsdiensten. Met zo’n partnership wordt de prikkel voor marktpartijen groter om zo duurzaam mogelijk te handelen en écht werk te maken van circulariteit, is de gedachte.

Praktijk weerbarstig

In praktijk blijkt dat dit makkelijker is gezegd dan gedaan. Zo geeft een inkoper van een provincie aan: "We zien heus wel dat het beter moet en beter kan, maar we moeten het op onze afdeling met steeds minder mensen doen. En dus gooien we steeds meer in 1 pakket, want als je er bijvoorbeeld twee aanbestedingen van maakt, dan is dat gewoon te duur en komen we er niet uit."

Producenten

Ook vanuit de industrie is veel verbetering mogelijk. Inmiddels heeft een groot deel van de Nederlandse kantoormeubelbranche zich middels een convenant achter de principes van de circulaire economie geschaard. Geen overbodige luxe, blijkt in de discussies over ketensamenwerking, want er is nog een wereld te winnen. Bij bijvoorbeeld het refurbishen van meubilair is de (hoge) prijs die wordt gerekend voor reserveonderdelen door de oorspronkelijke fabrikanten een serieuze hindernis. Ook het uitwisselbaar maken van onderdelen kan een belangrijke stap vooruit zijn. Afspraken hierover met de branche zijn zeer welkom.        

Goede tools

Maar gelukkig gaan er ook veel dingen goed. Zo komen er steeds meer tools die helpen om goed geïnformeerde beslissingen te nemen. Een voorbeeld hiervan is het platform INSIDE/INSIDE dat het eenvoudig maakt om de milieu-impact van interieurelementen in kaart te brengen en schaduwkosten gedurende de gehele levensduur te berekenen. 

Lees hier meer over de 'gouden tips' die tijdens de bijeenkomst zijn gegeven. 

Bron: PIANOo
Foto: Humanscale

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven