'Organisaties investeren in werkplek én technologie om de war on talent te winnen'

'Organisaties investeren in werkplek én technologie om de war on talent te winnen'

Bij deze de vierde blog van Smart WorkPlace-partner Twynstra Gudde naar aanleiding van het onderzoek ‘Facility & Workplace management in 2019’. Ditmaal over technologie.

Organisaties die investeren in technologie ten behoeve van een kwalitatief betere werkplek, doen dit voornamelijk om de ‘war on talent’ te winnen. Uit het marktonderzoek Facility & Workplace Management in 2019 blijkt dat organisaties (nieuw) personeel willen aantrekken en behouden door het moderniseren van de werkomgeving met behulp van technologie.

Volgens de facilitaire professional zijn Internet of Things (73%) en Big data (82%) de komende vijf jaar het meest relevant. Samen vormen dit de belangrijkste technologieën achter ‘smart buildings’. Specifiek voor aantrekkelijk werkgeverschap en kwalitatief betere werkplekken zien respondenten de meeste potentie in verbetering op basis van gebouw- en gebruikersdata. Respondenten zijn gevraagd naar de redenen waarom zij investeren in de werkplek en technologie. Slechts 4% van de respondenten geeft aan geen plannen te hebben om de komende vijf jaar te investeren in technologieën binnen de facilitaire dienstverlening. Opvallend is dat meer dan de helft van de respondenten aangeeft te investeren in technologie om een aantrekkelijk werkgever te zijn, en niet vanwege de potentie voor het primair of facilitair proces. Er wordt dus verwacht dat het een wervend effect heeft.

Draagt een smart building bij aan aantrekkelijk werkgeverschap?

Maar klopt de verwachting dat technologie bijdraagt aan aantrekkelijk werkgeverschap? Het is verklaarbaar vanuit het feit dat bedrijven al langer hun gebouwen inrichten met oog op aantrekkelijk werkgeverschap. Deze relatie is echter nooit bewezen. Experts Wim Pullen (CfPB) en Rianne Appel (TU Eindhoven) vinden de aandacht die uitgaat naar het investeren in werkomgeving om de ‘war on talent’ te winnen ook opvallend; “er is simpelweg nog geen wetenschappelijk bewijs voor” geeft Rianne aan. Ze vraagt zich met name af of de invloed van de werkplek echt meeweegt in het grote plaatje waarin bedrijfscultuur, inhoud en uitdaging van het werk, collega’s, locatie en arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol spelen. Uiteraard is het wel van belang dat ‘de basis op orde is’: “niemand wil een werkplek die onaantrekkelijk is". Managers willen vermoedelijk ook niet de indruk hebben er niet alles aan gedaan te hebben om nieuwe talenten aan zich te binden.

Er lijkt in daarmee onder de respondenten een heilig geloof in het positieve effect van smart buildings op aantrekkelijk werkgeverschap...

Werk je beter in een moderne werkomgeving?

De recente koppen en artikelen in onder andere het AD, de Volkskrant en het NRC bewijzen dat de meningen over of een moderne werkomgeving bijdraagt aan beter werken op z’n zachtst gezegd erg verdeeld zijn. Onderzoek toont wel aan dat fysieke kenmerken van de ruimte mensen beter in staat stelt hun werk te doen. Verbetering van samenwerking en kennisuitwisseling zijn herhaaldelijk onderzocht maar lastig aan te tonen. Lees daarover meer de blog van onze collega Iris de Been. 

Wat is de toegevoegde waarde van slimme gebouwen?

Gebaseerd op de 10 toegevoegde waarden van vastgoed, corporate real estate management of facility management (onder andere van Hans de Jonge, 1997) zou technologie de volgende toegevoegde waarde kunnen bieden:

  • Ondersteunen cultuur of zogenaamde ‘community building’
  • Imago ondersteunen
  • Tevredenheid verhogen
  • Efficiency en flexibiliteit verbeteren
  • Gezond gedrag ondersteunen of stimuleren
  • Duurzaamheid vergroten

De relatie met aantrekkelijk werkgeverschap zit ons inziens in een combinatie van enkele van bovenstaande punten. Veel aspecten kunnen daarnaast een positief effect hebben op kostenverlaging of wellicht productiviteit. Alhoewel productiviteit nog steeds ‘de heilige graal’ lijkt te zijn waar iedereen naar streeft maar nog niet direct is aangetoond (de meeste wetenschappelijke onderzoeken zijn gebaseerd op gepercipieerde productiviteit).

Adaptieve werkomgeving

Door het gebruik van IoT en data wordt inzichtelijk gemaakt welke bouwfysische eigenschappen bepaalde ruimten hebben, waarop vervolgens gestuurd wordt. Zo kan bijvoorbeeld het CO2 niveau worden aangepast, zonwering worden ingesteld of licht worden aangepast. Er kan informatie worden verstrekt aan de gebruiker over deze aspecten. Daarnaast biedt data over het gebruik van verschillende ruimten inzicht in voorkeuren van gebruikers. Combineer dit met de ervaring van de gebruiker zelf, de zogenaamde ‘user experience’, in de desbetreffende ruimte en op basis van deze inzichten kan een werkplek worden aangepast naar de behoefte en het gebruik. Zo zien wij een de adaptieve werkomgeving ontstaan: een werkomgeving die data-gedreven iteratief kan worden verbeterd. Op deze manier wordt beter ingespeeld op de behoeften van gebruikers. Zo kan de werkomgeving elke dag een klein beetje beter worden. Daar zijn we nú nog niet, maar dit kan in de toekomst werkelijkheid worden.

De toegevoegde waarde die IoT en data heeft op de werkplek en het moderniseren daarvan was voor Twynstra Gudde aanleiding om voor haar eigen nieuwe huisvesting een business case op te stellen. Benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie? Neem contact met ons op. 

Dit is de laatste in de serie van vier blogs naar aanleiding van het onderzoek ‘Facility & Workplace management in 2019’.

Lees hier het eerste blog: 'Drie manieren om met facility en workplace services waarde toe te voegen'

Lees hier het tweede blog: 'Tijd voor actie: vijf succesfactoren voor het realiseren van duurzaamheidsambities'

Lees hier het derde blog: 'Het is tijd om je klant eens echt in de spotlights te zetten!'

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven