Smart Buildings en Smart Offices: noodzaak of hype? (4/4)

Smart Buildings en Smart Offices: noodzaak of hype? (4/4)

De mogelijkheden en voordelen van een smart building en een smart office lijken veelbelovend, maar hoe staat het met risico’s en verwachtingen? Smart WorkPlace partner HEVO legde vier stellingen en vragen voor aan vier experts.

Stelling 4: Verplichten of niet?

Uit het oogpunt van arbo en duurzaamheid/ CO2-uitstoot moeten de daarop betrekking hebbende toepassingen van het slimme kantoor worden verplicht.

Eelco Voogd: Er zijn zeker arbonormen nodig waaraan kan worden getoetst of een gebouw of werkomgeving voldoet. Op duurzaamheidsgebied is echter nog onvoldoende duidelijk wat precies werkt en wat niet. De motivatie moet niet liggen in wettelijke eisen, maar in het feit dat organisaties graag het nieuwste, slimste en meest duurzame kantoor willen huren. Laat de markt dus gewoon zijn werk doen.

Daan Kolkman: Wettelijk verplichten gaat mij te ver. Bovendien moet je altijd een onderscheid maken tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Ik zie wel meerwaarde in het vaker verrichten van metingen van bijvoorbeeld de luchtkwaliteit. Dan zou ik echter eerder kiezen voor mobiele technieken met meetsensoren dan dat je deze integreert in het gebouw.

Vincent Le Noble: Er mogen geen gebouwen meer worden gebouwd zonder slimme technieken die het persoonlijk welbevinden van medewerkers en duurzaamheid ondersteunen. Maar technieken als klimaat- en verlichtingssensoren moeten wel zodanig slim zijn dat ze het comfort van de gebruiker niet aantasten. Als je bijvoorbeeld sensoren toepast die de verlichting uitschakelen zodra er niemand meer is, leidt dat in een open werkomgeving tot donkere plekken. Andere gebruikers kunnen dat onveilig vinden. Het efficiënter inrichten van het energiegebruik mag dus nooit ten koste gaan van het comfort.

Wim Pullen: Dat doet mij inderdaad denken aan medewerkers die bij wisselvallig weer gek worden van de voortdurend op en neer gaande zonwering. Het getuigt van totalitair denken om voor het reguleren van maatschappelijke doelstellingen techniek en apparaten in te zetten. Het moet komen uit de eigen verantwoordelijkheid van gebouweigenaren en werkgevers én het gedrag van de gebruikers van een gebouw. Als je het aan de techniek overlaat, creëer je gemakzucht en fouten, en moet je nieuwe technieken inzetten om die fouten weer te corrigeren.

De experts

Eelco Voogd is Chief Happy Customers bij WPA Analytics, een onderdeel van Smart WorkPlace. Dit onafhankelijke digitale kennisplatform wil bijdragen aan het realiseren van een slimme, gezonde en circulaire werkomgeving. Het perspectief van de eindgebruikers staat daarbij centraal. WPA Analytics richt zich daarbij op hoe organisaties efficiënter, effectiever en gelukkiger kunnen gaan werken.

Daan Kolkman is datawetenschapper aan de Jheronimus Academy of Data Science, een samenwerkingsverband van de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University. Hij is tevens een van de initiatiefnemers van het JADS MKB Datalab, dat organisaties in het midden- en kleinbedrijf helpt bij het creëren van waarde met data.

Vincent le Noble is medeoprichter en CEO van Measuremen. Dit bedrijf voert wereldwijd onderzoeken uit om klanten te helpen hun ideale werkomgeving te creëren. Dat gebeurt door inzicht te krijgen in het gebruik en de prestaties van werkplekken met bezettings- en gebruiksstudies, sensortechnologie, enquêtes en apps voor menselijk gedrag.

Wim Pullen is sinds 2000 directeur van het Center for People and Buildings (CfPB), een kenniscentrum verbonden aan de Technische Universiteit Delft. Het CfPB ontwikkelt, verzamelt en ontsluit kennis over huisvestingsvraagstukken. Het helpt organisaties om evidence based keuzes te maken over nieuwe werkomgevingen.

  • Click hier voor stelling 1.
  • Click hier voor stelling 2.
  • Click hier voor stelling 3.

De auteur van dit artikel is Willem Adriaanssen, partner bij HEVO en expert bij Smart WorkPlace.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven