EED en alternatieven

EED en alternatieven

Nog een half jaar en dan moet bijna iedere organisatie in Nederland voldoen aan de ‘Energy Efficiency Directive’ (EED) Energie-audit. Smart WorkPlace partner Strukton Worksphere zette op een rij wat dat betekent.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt over de EED Energie Audit het volgende: “De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.”

Volgens de RVO bent u verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren: “Als u een grote onderneming heeft, die geen kmo-status heeft (een kleine, middelgrote of micro-onderneming) volgens de Europese uitgangspunten. Hiervan is sprake als uw onderneming (of instelling met een economische activiteit):

  • 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of
  • een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.”

Volgens Strukton Worksphere zijn er maar liefst dertien alternatieven om aan de regelgeving te voldoen. Bij alle aangeboden alternatieven kan Strukton Worksphere de technische invulling verzorgen. Bovendien kunnen zij bij alle certificeringen en keurmerken de organisatie ondersteunen, begeleiden en voorbereiden. Wanneer organisaties nog niet weten welke optie het beste hen past, kunnen de consultants helpen met de inventarisatie, inclusief een overzicht van de te verwachten kosten per optie.

Strukton Worksphere begeleidt organisaties bij alle noodzakelijke stappen:

  • na een verkenningsgesprek wordt gestart met de inventarisatie
  • hierna volgt de uitvoer van de energie-audit en ontvangen organisaties een plan van aanpak met de te nemen maatregelen 2021-2024
  • als opvolging begeleidt Strukton Worksphere de organisaties in het uitvoeren van het plan van aanpak

Als specialist in verduurzamen begeleidt Strukton Worksphere de organisaties van A tot Z. Ze lichten de regelgeving toe, analyseren de pand(en) en werken de gekozen opties uit. Ze stemmen het nieuwe 4-jarig plan van aanpak van maatregelen volledig af op het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) en Begroting. Hierdoor hebben organisaties in één keer een helder plan dat het beste past bij de organisatie, pand(en) en technische installaties.

Gaat de organisatie voor de EED Energie-audit zelf of voor één van de alternatieven? In alle gevallen kan Strukton Worksphere ook helpen met een specifieke routekaart voor de organisatie en doelstellingen. De EED Energie-audit of het alternatief is hiervoor belangrijke input. Samen met de organisatie maakt Strukton Worksphere stappen in het verduurzamen van vastgoed, waarbij organisaties ook voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.

EED en alternatieven

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven