Nieuwbouw Aeres hogeschool Almere paradepaardje Floriade

Nieuwbouw Aeres hogeschool Almere paradepaardje Floriade

Op het Floriadeterrein in Almere opent najaar 2021 de nieuwbouw van de Aeres hogeschool. Hoe Aeres daarbij samenwerkte met Smart WorkPlace partner HEVO leest u in Smart WorkPlace magazine nummer 7.

Bjorn Brink is Projectmanager Huisvesting & Beheer bij Aeres. De keuze van Aeres om de nieuwbouw te realiseren op het Floriadeterrein is volgens Brink de perfecte match. “De Floriade, die vanaf 14 april 2022 een half jaar duurt, staat namelijk voor dezelfde thema’s als onze locatie in Almere: voedsel, natuur en stedelijk groen. Daarom is het mooi dat we de school mogen realiseren op een terrein dat na de Floriade 2022 de Floriadewijk gaat worden, met eveneens diezelfde thema’s.”

De planning is dat de HBO-nieuwbouw in Almere in september van 2021 opengaat, aan het begin van het schooljaar 2021-2022, en ruim een half jaar voor de start van de Floriade. Tijdens de Floriade is de school gewoon in gebruik, maar wordt een kwart van het gebouw verhuurd aan de Floriade BV, die de ruimte gebruikt om hoogwaardigheidsbekleders en VIP’s te ontvangen.

Brink geeft toe dat Stichting Aeres Groep met de reguliere onderwijsbudgetten – circa 10,4 miljoen euro – nooit het pand in deze vorm had kunnen realiseren. “Doordat we op het Floriadeterrein komen, kwam er echter circa 4,5 miljoen euro aan extra gelden beschikbaar. Enerzijds vanuit provinciale en gemeentelijke subsidie, anderzijds vanuit de verhuur als VIP-gebouw tijdens de Floriade. Omdat we die zekerheden hadden konden we een positieve businesscase voor de HBO-nieuwbouw opstellen met deze hoge ambitie. Vervolgens hebben we een programma van eisen opgesteld, waarvan het functionele deel vooral door Aeres zelf is gedaan en het technisch deel vooral door HEVO is opgesteld.”

Voorwaarden

Aan de subsidie vanuit gemeente en provincie zat richting Stichting Aeres Groep ook een duidelijke voorwaarde: het gebouw moest van Floriadekwaliteit zijn. Brink: “Dat betekende dat we een energieneutraal gebouw moesten maken: het gebouw moest de gebouwgebonden energie zelf opwekken. Daarnaast moest het gebouw veel groen bevatten, klimaatbestendig zijn, een gezonde werk- en leeromgeving voor gebruikers zijn (WELL certificering) en zoveel mogelijk circulair gebouwd worden.”

Willem Adriaanssen, partner bij HEVO, benadrukt dat bij de technische eisen overal is gekeken naar het maximaal haalbare op het gebied van duurzaamheid. “Daarvoor hebben we met elkaar een integrale visie ontwikkeld. Zo is bij materialen circulariteit het uitgangspunt. Dat betekent dat we hebben gekeken hoe we de materialen in een eindeloze loop konden krijgen. Daarnaast moest het gebouw energieneutraal worden en moest er groen in, aan en op het gebouw komen. Hierbij is tevens aandacht voor de biodiversiteit.” Adriaanssen trekt duurzaamheid vervolgens breder: “Ik heb het dan bij de technische eisen ook over de gezondheid: voor de mensen die in het gebouw verblijven en voor de omgeving. Dat betekent een gezond binnenklimaat, maar ook ervoor zorgen dat er geen schadelijke stoffen in het pand zitten die later worden weer worden afgegeven. Nog een stap verder dan gezondheid is geluk het hoogste niveau van duurzaamheid. En dat sluit in onze filosofie prachtig aan bij het onderwijs: dat is er namelijk op gericht om leerlingen tools mee te geven om hun leven beter vorm te geven. Daarom willen we in het gebouw en in de omgeving ervan plekken creëren waar medewerkers en leerlingen graag naar toegaan. Niet alleen om te studeren, maar ook om te verblijven. Daarom hebben we een prachtige daktuin die zowel een aangenaam verblijfsgebied is als een inspirerend leer- en experimenteergebied. Omdat we klimaatadaptief moesten ontwerpen, fungeert het dak bovendien als waterbuffer. Het water wordt vervolgens langzaam afgegeven en wordt gebruikt om al het groen mee te besproeien.”

Om te voldoen aan het WELL-certificaat moeten prestaties gemeten worden. Dat kwam mooi uit, aldus Adriaanssen: “Ik vind namelijk dat elk gebouw dat nu gebouwd wordt een smart building en een smart workplace moet zijn. Daarbij kun je het er hooguit nog over hebben in welke mate.”

Intrinsiek gemotiveerd innovatief team

Brink benadrukt dat een ambitieus project zoals de nieuwbouw op het Floriadeterrein in Almere alleen kan met een innovatief team waarin iedereen intrinsiek gemotiveerd is om het onderste uit de kan te halen. “Dan heb ik het over ambitie van de onderwijsinstelling, de Stichting Aeres Groep, gemeente en provincie, maar ook over alle ontwerpende en uitvoerende partijen. Uiteindelijk hebben we allemaal mensen aan tafel gekregen die dat stapje extra wilden zetten. En dat is van cruciaal belang als je innovaties wilt doorvoeren en die kwaliteit wilt realiseren die we met zijn allen willen bereiken. Eigenlijk vind ik dat elke (onderwijs-)instelling die ambitie zou moeten hebben. Zeker als je kijkt naar de grotere uitdagingen waar we als wereld voor staan. Natuurlijk ben ik me bewust dat dat geld gaat kosten. Maar ik vind dat we het om moeten draaien: als dit de toekomst is, moeten we dan als maatschappij niet ervoor zorgen dat de middelen daarvoor beschikbaar zijn. Want hiermee voorkomen we ook toekomstige problemen die misschien wel veel meer geld gaan kosten.”

Het volledige artikel over de nieuwbouw van Aeres hogeschool op het Floriadeterrein in Almere leest u in de zevende editie van Smart WorkPlace, die op 12 november is verschenen en die als thema ‘Blended Working’ heeft. Bestel uw nummer nu hier. Leest u het liever online? Click dan hier

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven