ptg advies nieuwe partner Smart WorkPlace

ptg advies nieuwe partner Smart WorkPlace

Kennis en deskundigheid delen die er mondiaal aanwezig is over werkomgevingen in de zorg en het onderwijs, maar ook over andere sectoren. Dat is het voornaamste doel van ptg advies, de nieuwe partner van Smart WorkPlace.

Bert Jan Grevink (links) en Kees Rezelman, beiden partners bij ptg advies, lichten dit toe.

Welke kansen/ontwikkelingen ziet ptg advies voor de werkomgeving van de toekomst? 

Bert Jan: “Als ik kijk naar de ziekenhuizen, dan verwacht ik dat digitalisering tot andere klinische, poliklinische, behandel- en interventiewerkomgevingen zal leiden. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor werkomgevingen waarbij geconcentreerd overleg mogelijk is, bijvoorbeeld een digitaal spreekuur.

Een maatschappelijke ontwikkeling die ik in de zorg zie is dat we steeds meer niet alleen naar functionele werkplekken zoeken, maar ook naar werkplekken die een bredere toegevoegde waarde hebben. In de zorg betekent dat een ‘healing environment’ voor iedereen, en specifiek voor medewerkers een stimulerende werkomgeving. Bovendien worden we in de zorg steeds uitgedaagd  – zowel bij de verzorging in verpleeghuizen als bij de interventie in ziekenhuizen – meer met minder te doen, tot 2040 zal de vraag naar zorg alleen maar zal toenemen. Tegelijkertijd moet dat wel op een manier dat de professionals op een goede manier zorg kunnen leveren. Een stimulerende werkomgeving kan hierbij nadrukkelijk helpen.”

Kees: “Als ik inzoom op het onderwijs en dan de vergelijking maak met zorg zie ik zeker overeenkomsten. Zo is ook bij de ontwikkeling van een onderwijsgebouw digitalisering van belang evenals het feit dat het robuust en toekomstbestendig is. En eveneens in het onderwijs geldt: meer met minder. Er is een groeiend aantal studenten, terwijl de kosten voor huisvesting niet toenemen. We zullen het dus voor meer studenten met minder huisvesting moeten doen. Dat kan, maar alleen met intelligente en slimme gebouwen die op de toekomst zijn voorbereid. Dat vraagt om een goede balans tussen onderwijs, onderzoek en huisvesting.

Als ik kijk naar de kantooromgevingen in het onderwijs verwacht ik niet dat die zoals in de zakelijke dienstverlening helemaal tijd- en plaatsonafhankelijk is. Wel zie ik een ontwikkeling naar een hybride werkomgeving.

Tenslotte wil ik nog iets opmerken over de campus als werkomgeving voor het onderwijs: ik merk dat zowel studenten als medewerkers een aantrekkelijke campus erg waarderen. En dat leidt ertoe dat universiteiten steeds meer gaan nadenken over de vraag hoe ze met die campus studenten en medewerkers kunnen verleiden ernaartoe te komen. En dus over welk programma zo’n campus moet huisvesten.”

Bert Jan: “Daarop wil ik graag aanvullen dat ook een academisch ziekenhuis een soort campus is met onderwijs, onderzoek en zorg en dat ook daar omgevingsvariabelen een grote rol spelen.”

Welke rol kan ptg advies daarbij spelen? 

Bert Jan: “ptg advies, een onafhankelijk en marktgericht adviesbureau, is marktleider en nichespeler op het gebied van huisvestingsvraagstukken in de zorg- en onderwijssector. Wij zijn gespecialiseerd in de interactie tussen huisvesting en bedrijfsvoering. Onze adviseurs zijn betrokken bij vrijwel alle nieuwbouw van ziekenhuizen in Nederland; zoals bijvoorbeeld het Erasmus MC, Radboudumc en Tergooi. Zij begeleiden het gehele traject in vaak hightechomgevingen; van scratch tot oplevering. Daarnaast ontwikkelen wij ons steeds breder in de markt, zoals bij woonzorgomgevingen, onderwijs en laboratoriumomgevingen. We werken bijvoorbeeld voor zowel het Radboud UMC als de Radboud Universiteit en dat levert concrete voordelen op voor beide organisaties.

Bij al die segmenten draait het om het innoveren van werk- en leerprocessen. We zijn continu bezig met de vraag hoe organisaties die processen slimmer en efficiënter en soms met andere doelen kunnen inrichten. Vervolgens vertalen we die processen naar huisvestings- of fysieke c.q. digitale omgevingen, die organisaties wendbaarder maken voor de toekomst. We brengen ze dus van tekentafel naar implementatie. We initiëren, definiëren en implementeren.

In ziekenhuizen is ons doel is om zo toekomstbestendige omgevingen te ontwikkelen, waar patiënten en bezoekers een gezonde verblijfsomgeving ervaren en medewerkers een stimulerende plek om te werken.”

Waarom is het belangrijk voor ptg advies om in een platform als Smart WorkPlace te participeren? 

Bert Jan: “Wij vinden het prachtig om de kennis en deskundigheid die er mondiaal aanwezig is over werkomgevingen in de zorg en het onderwijs, maar ook over andere sectoren, via het platform van Smart WorkPlace met elkaar te delen en zo tot wederzijdse bevruchting te komen. Ook omdat je via een platform als Smart WorkPlace in principe een oneindig bereik hebt en zo inspirerende en innovatieve gedachten kunt delen. Daar komt bij dat zowel zorg als onderwijs non-profit markten zijn en wij de maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen deze gedachten te delen.”

Kees: “Dat onderschrijf ik volkomen. Als professionals voelen we intrinsiek de behoefte om kennis met elkaar te delen. Het voordeel is dat we enerzijds in veel keukens kunnen kijken en anderzijds een breed blikveld hebben over al die ontwikkelingen. Zelf vind ik het gaaf om die verbinder te zijn. Binnen sectoren als zorg en onderwijs, maar ook tussen sectoren.” Een mooi voorbeeld van die verbinding is Campus Day. Kennis wordt gedeeld tussen de universiteiten en hogescholen in nauwe samenwerking met extern adviseurs en kennisinstellingen.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven