Welke route neemt u naar het werk van morgen?

Welke route neemt u naar het werk van morgen?

De huidige tijd van thuiswerken en de post-corona tijd van deels thuiswerken leveren organisaties puzzels op voor de huisvesting van morgen. Daarom ontwikkelde Smart WorkPlace partner Brink een routekaart.

De routekaart ‘Samen vooruit’ signaleert dat het thuiswerken door COVID-19 de dagindeling drastisch heeft veranderd. Er is sprake van minder variatie en meer solistisch werk. Organisaties hebben te maken met vraagstukken die vragen om een holistische blik. De inrichting van de thuiswerkplek, eenzaamheid en wendbaar zijn om onzekerheid het hoofd te bieden.

Brink ziet in de markt dat dat snelle keuzes worden gemaakt op basis van harde inhoud. In het vastgoed gaat dat vaak over vierkante meters en euro’s waarop wordt gestuurd, terwijl 90 procent van de kosten naar de belangrijkste asset gaan: de medewerkers. Vernieuwing start daarom bij het stellen van de juiste vragen. De antwoorden hierop leiden tot integrale inzichten, kansen en oplossingsgericht vermogen. 

De drie-eenheid van werk bestaat voor Brink uit mens, organisatie en vastgoed. De missie van Brink is om deze drie in evenwicht te brengen,

-        zodat mensen in staat zijn het beste uit henzelf te halen,  

-        zodat de organisatie haar strategische doelen bereikt,

-        zodat het vastgoed toekomstbestendig is.

Indien één van deze eenheden niet de rol kan vervullen die het van nature toekomt, leidt dat volgens Brink altijd tot een verstoring. Door externe invloeden, zoals de huidige crisis, is al snel sprake van disbalans in deze drie-eenheid.

Om deze balans te herstellen komt Brink met een routekaart die is opgebouwd langs drie routes:

-        Inzichten: de belangrijkste inzichten die Brink de afgelopen periode heeft opgedaan.

-        Aan de slag: een aantal handvatten om de juiste vragen te stellen en parameters waarmee organisaties data genereren om de vertaalslag te maken naar de impact op de fysieke werkomgeving, services en gedrag.

-        De methoden van Brink: een aantal beproefde methoden die Brink graag gebruikt.

De routekaart ‘Samen vooruit’ kent alleen een start en geen einde. Brink adviseert daarom om de route goed te bewaren, zodat altijd gecheckt kan worden of de drie-eenheid nog in evenwicht is. Ook realiseert Brink zich dat iedere organisatie maatwerk behoeft. De routekaart dient daarom vooral ter inspiratie.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven