Smart buildings en de wet van het afnemend nut

Smart buildings en de wet van het afnemend nut

De meerwaarde van Smart Buildings en smart workplaces zal blijven toenemen. Ondanks de wet van het afnemend nut. Dat betoogt Willem Adriaanssen van Smart WorkPlace partner HEVO.

Veel van de klanten van HEVO ervaren bij hun oude huisvesting allerlei knelpunten en problemen, zoals omtrent de gezondheid van het binnenklimaat en slechte bezetting en benutting. Dit zijn dan sterke drivers om op te lossen in een huisvestingsproject. En smart building toepassingen zijn daar heel interessant voor. Daarbij worden er namelijk veel data gegenereerd, zodat de huisvestingsprestaties inzichtelijk worden. Als de huisvestingsprestaties vervolgens na afronding van het huisvestingsproject in orde zijn, zoals bij een gezond en comfortabel binnenklimaat, dan verslapt vaak de interesse bij een aanzienlijk deel van de gebruikers. Het probleem is immers opgelost. Dit is de wet van het afnemend nut.

Toch is de meerwaarde van smart building en smart workplace toepassingen naar onze overtuiging evident en de enige weg voorwaarts. Wel is het noodzakelijk om bij de ontwikkeling van een huisvestingsproject goed te onderzoeken wat de concrete behoefte is van het scala aan gebruikers van het gebouw en om daar een goed functionerende en betaalbare integrale smart building en smart workplace toepassing voor te implementeren. Er kan tegenwoordig ontzettend veel in moderne gebouwen, maar het is maar de vraag of alles wat kan ook zinnig is, gebruikt gaat worden en toekomstbestendig is. Om hier grip op te krijgen is het noodzakelijk om eerst in kaart te brengen wat de relevante gebruikersprofielen zijn. Figuur 1 geeft hier een voorbeeld van.

Smart buildings en de wet van het afnemend nut

Voor iedere relevante gebruiker moet bepaald worden wat de behoeften en wensen zijn. En welke mogelijkheden er zijn om meerwaarde te bieden in hun dagelijkse gebruik van de huisvesting. Daarbij kan het onderzoeken van de Touchpoints in de gebruikersreis een sterk hulpmiddel zijn (zie figuur 2).

Smart buildings en de wet van het afnemend nut

Om te komen tot een optimale smart building toepassing moet balans gerealiseerd worden tussen het bieden van inzicht middels relevante informatie, het hebben van keuzemogelijkheden op basis van die informatie en het bieden van voordelen (gemak, efficiency, besparingen, etc.). Zie figuur 3.

Smart buildings en de wet van het afnemend nut

In een smart building kan immers enorm veel data gegenereerd worden. Als je hier echter niet op zit te wachten, deze informatie niet begrijpt, of er niets mee kan, dan is informatie al snel een ballast. Dit is echter per gebruiker totaal verschillend. De facilitair manager is waarschijnlijk wel geïnteresseerd in de details over het energieverbruik van installatieonderdelen, maar de gewone kantoorgebruiker totaal niet. De meerwaarde van data neemt toe op het moment dat ik ook iets kan met die gegevens. Ik wil het weten dat er geen werkplekken meer op kantoor beschikbaar zijn, op het moment dat ik nog kan kiezen om toch thuis te werken. Op die manier voorkom ik een reis naar kantoor en verlies van waardevolle tijd. Ook is het prettig om te weten dat een collega die je graag wil ontmoeten er ook is. En dat je deze dan gemakkelijk kan vinden. Maar continu informatie ontvangen over wie allemaal aanwezig is en waar zit, geeft een enorme verstoring voor ons brein. Ook is het noodzakelijk dat smart workplace toepassingen echt gemakkelijk te bedienen zijn, waardoor efficiency voordelen bereikt worden. Ook moeten de kosten aanvaardbaar zijn, want anders wegen de investeringen niet meer op tegen de voordelen. U begrijpt dat het realiseren van dit optimum gemakkelijker gezegd is dan gedaan. En dat dit voor iedere organisatie anders ligt en ook nog doorlopend veranderd in de tijd. Er komen immers steeds meer mogelijkheden en beschikbare toepassingen. De komende jaren blijft dit veld zich ontwikkelen en zal dit nieuwe competenties en vaardigheden gaan vergen van huisvestingsadviseurs, workplace managers, installatie-experts en ICT deskundigen. De meerwaarde van Smart Buildings en smart workplaces zal echter blijven toenemen. Ondanks de wet van het afnemend nut.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven