Hoe overwin ik de Great Resignation?

Hoe overwin ik de Great Resignation?

Om te voorkomen dat belangrijke medewerkers ontslag nemen, moet de kloof tussen management en medewerkers gedicht worden. Smart WorkPlace partner Measuremen besloot daarom haar tool Habital® aan te passen. 

De houding van werknemers ten opzichte van het werk en de werkplek is fundamenteel veranderd. ‘The Great Resignation’, een veelbesproken onderwerp binnen de werkwereld, verwijst naar het grote aantal werknemers dat ontslag neemt als gevolg van de pandemie. Volgens het Bureau of Labor Statistics zal naar verwachting de grote ontslaggolf in 2022 aanhouden.

Gebrek aan ondersteuning

Bedrijven moesten gedwongen maatregelen nemen, zoals thuiswerken of hybride werken. Dit gaf werknemers de vrijheid om niet alleen hun taken of carrière te heroverwegen, maar zo ook het evenwicht tussen werk en privéleven, als hun welzijn en de langetermijndoelen. Ze willen niet langer alleen maar ‘werken’ voor bedrijven om hun maandelijkse salaris te ontvangen, nee, in plaats daarvan willen zij dat de organisatie rekening houdt met hun welzijn. Talloze werknemers verwachtten dat hun werkgevers, in de vroege stadia van de pandemie, maatregelen zouden nemen om hun problemen te verlichten of op zijn minst te erkennen – en bedrijven die dat nalieten, hebben daaronder geleden. Dit gebrek aan ondersteuning heeft er namelijk voor gezorgd dat reeds ongelukkige werknemers ontslag namen, omdat zij duidelijk konden voelen dat hun werkomgeving niet ondersteunend was aan hun behoeften, aldus een artikel van BBC Worklife.

De grote vraag voor bedrijven is: hoe schrijven we een werkplekstrategie voor 2022, waarmee we ‘The Great Resignation’ kunnen veranderen in ‘The Great Retention’ (zoals Forbes beschrijft). Hoe behouden we werknemers en ondersteunen we hun behoeften? Het is nog nooit zo belangrijk geweest om te luisteren, maar vooral om te handelen naar de behoeften van werknemers.

Een unieke onderzoekstool

Om dit probleem aan te pakken, en om het voor bedrijven makkelijk te maken om te luisteren naar de behoeften van de werknemers, heeft Measuremen een verbeterde versie van Habital® uitgebracht. Deze nieuwe versie is zorgvuldig ontworpen en getest en overbrugt de kloof tussen management en werknemers, welke op dit moment hard nodig is.

Waarin verschilt Habital® van andere initiatieven? Wat Habital® uniek maakt is dat het geen enquête is maar een onderzoekstool. Habital® laat werknemers nadenken over hun werk en de gebruikte ruimtes tijdens het werk. Het motiveert hen om te zoeken naar manieren om het werkleven te verbeteren. Dit maakt Habital® geen eenmalige vragenlijst, maar een tool met steekproeven, waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het meer valide resultaten oplevert met diepere inzichten.

De activiteiten, werkplekgebruik, performance, behoeften en andere bruikbare data worden direct gedeeld op een dashboard voor het management. Via dit dashboard wordt nieuwe data meerdere keren per dag beschikbaar gesteld, inclusief trends over de tijd. Op dit dashboard heeft de organisatie toegang tot live data over de werkplekervaring en kan er met behulp van filters (zoals afdelingen of leeftijdsgroepen) onderzocht worden welke werknemers echt ondersteuning nodig hebben en welke ondersteuning ze wensen. Al met al levert deze informatie nuttige inzichten over de werkgewoonten en biedt het bruikbare inzichten om de werkbeleving van werknemers te stimuleren. Met het stimuleren van de werknemerservaring is een organisatie in staat om de performance van werknemers te verbeteren, hun werkplek efficiënter te beheren en te voorkomen dat het slachtoffer wordt van ‘The Great Resignation’.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven