5 tips voor een goede belcel

5 tips voor een goede belcel

Binnen de Rijksoverheid lopen pilots rondom hybride werken. Een onderdeel binnen enkele pilots is het plaatsen of creëren van afgesloten plekken om te kunnen (video)bellen, de zogenaamde belcellen.

Zeker in deze tijd – waarin werk in transitie is – zijn eenvoudige aanpassingen die de werkomgeving verbeteren aantrekkelijk. Het CfPB kijkt mee naar de ervaringen in de praktijk.

Aandachtspunten

Het plaatsen van belcellen biedt flexibiliteit in de meer open werkomgevingen die de laatste jaren veelal zijn gerealiseerd in kantoorgebouwen. Een aandachtspunt van de belcel is veiligheid. De veiligheid van een belcel roept vragen op in het kader van: kan iemand in een belcel het brandalarm horen? Is er voldoende ventilatie en goede luchtkwaliteit in de belcel? Is aansluiting op de sprinklerinstallatie nodig? Vanuit dit gezichtspunt kan een gemakkelijk en flexibel te realiseren element als een belcel opeens in een bouwkundig vraagstuk veranderen.

Voordelen

Veel werknemers zijn tevreden over belcellen. Een belcel lijkt een goede oplossing, maar niet iedereen gebruikt hem. Er is ook nog veel telefonisch overleg in de open werkomgeving. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn kleine belcellen met veel glas vinden werknemers niet prettig. Ze vinden ze te klein, ze bieden te weinig privacy en werknemers voelen zich bekeken. Ook is er extra aandacht voor plaatsing van de belcel nodig: kun je meekijken op het scherm van anderen vanuit de belcel of kijken anderen op je beeldscherm mee? Is er rugdekking en kun je bellen zonder je bekeken te voelen?

Ook worden belcellen voor twee personen over het algemeen zeer weinig tot niet gebruikt. Als meerdere mensen aan een online/telefoongesprek deelnemen, bellen werknemers vooral vanuit een overlegruimte.

Ben je benieuwd naar de ander pilots vanuit de proeftuinen van de Rijksoverheid, lees dan hier verder!

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven