Center for People and Buildings nieuwe partner Smart WorkPlace

<span>Center for People and Buildings nieuwe partner Smart WorkPlace</span>

Om de kansen van hybride werken te pakken is het belangrijk om de implementatie ervan zorgvuldig uit te voeren. Dat stelt Bartele Hoekstra van het Center for People and Buildings (CfPB), de nieuwe partner van Smart WorkPlace.

Welke kansen/ontwikkelingen ziet het CfPB voor de werkomgeving van de toekomst?

"Het is een zeer interessante tijd voor de wereld van de werkomgeving. In zekere zin vergelijkbaar met de periode waarin het CfPB werd opgericht. Toentertijd, in 2001, zagen we dat er in navolging van onder meer het Interpolisproject (1996) op steeds grotere schaal geëxperimenteerd werd met ‘Het Nieuwe Werken’. Daarbij ging er helaas veel mis omdat organisaties de invoering van de nieuwe manier van werken dikwijls als doel op zichzelf gingen beschouwen en daarbij te weinig oog hadden voor de eventuele nadelen en organisatie-specifieke aspecten. We hebben als CfPB in de loop der jaren vaak gezien dat organisaties hoge kosten moesten maken omdat de aanvankelijke doelstellingen niet werden gehaald. Dat gevaar ligt nu weer op de loer. Op dit moment is ‘hybride werken’ hét grote onderwerp in de wereld van mens en (kantoor)werkomgeving. Het leidt geen twijfel dat hybride werken potentieel inderdaad grote voordelen kan bieden voor organisaties en individuele medewerkers. Maar om de kansen te pakken is het belangrijk om de implementatie van hybride werken zorgvuldig uit te voeren en je als organisatie niet te snel te laten verleiden door hype-achtige beloftes. De werkomgeving van de toekomst is veel té belangrijk – voor organisaties en individuele medewerkers – om er onzorgvuldig mee om te springen."

Welke rol kan het CfPB daarbij spelen? 

"We zijn een onafhankelijk kenniscentrum op het gebied van mens en werkomgeving. Dat betekent dat we – nu dus al meer dan 20 jaar – kennis verzamelen en delen. We hebben in de loop der jaren aan de hand van onze onderzoeksprojecten en literatuurstudies een grote database opgebouwd. Op basis hiervan kunnen we geïnformeerde uitspraken doen over de wijze waarop je nieuwe manieren van werken moet implementeren en wat zoal de kritische succesfactoren zijn. Daarbij staan we vanzelfsprekend niet stil: de wereld van de werkomgeving is momenteel in transitie, en dat betekent dat wij onze kennis voortdurend aanvullen en up to date houden. Daarvoor hebben we verschillende instrumenten ontwikkeld, waaronder de WODI (werkplek-belevingsonderzoek), PACT (een redeneer- en rekenmodel waarmee het aantal benodigde werkplekken te berekenen is) en het Huisvestingskeuzemodel (integrale benadering van implementatieprocessen). Ook initiëren we collectieve onderzoeken. Werk in Transitie (gericht op de zorgvuldige implementatie van hybride werken) is hiervan het meest recente voorbeeld. Het verzamelen van kennis doen we trouwens niet alleen. We werken samen met partijen in de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven. De kennis die we gezamenlijk ontwikkelen delen we vervolgens daar waar we dat kunnen. We helpen organisaties om evidence based keuzes te maken over de nieuwe werkomgeving en het proces op weg daar naartoe."

Waarom is het belangrijk voor het CfPB om in een platform als Smart WorkPlace te participeren?

"Als kennisinstituut is het voor ons van groot belang om voortdurend in verbinding te staan met de wereld van de werkomgeving. Gedurende de afgelopen 20 jaar hebben we als CfPB een uitgebreid internationaal netwerk opgebouwd van kantoorhoudende organisaties, werkplekspecialisten en wetenschappers. Met dat netwerk delen we de kennis die wij met onze projecten en instrumenten ontwikkelen. Smart WorkPlace is een prachtig platform om ons bereik wat dat betreft nog verder te vergroten. Want we zoeken voortdurend naar partners waarmee we de kennis over mens en werkomgeving verder kunnen uitbreiden. Dat is des te belangrijker in een periode waarin er meer vragen dan antwoorden zijn. Behalve het brede en complexe vraagstuk van hybride werken spelen er nog andere belangrijke onderwerpen. Hoe realiseer je een werkomgeving die de gezondheid van medewerkers stimuleert? Op welke wijze kun je het duurzaamheids- en energievraagstuk het beste vertalen naar de werkomgeving? En hoe ga je om met kunstmatige intelligentie? Smart WorkPlace biedt het CfPB een aanvullende mogelijkheid om kennis te ontwikkelen en te delen over deze belangrijke onderwerpen. Dat is voor ons als onafhankelijk kennisinstituut al meer dan 20 jaar van essentieel belang."

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven